Rozwód z orzekaniem o winie — co warto wiedzieć?

Postępowanie o rozwód z orzeczeniem winy bez wątpienia jest dłuższy niż w przypadku braku rozpatrywania tego, kto spowodował taki stan rzeczy. Ustalenie winy związane jest z koniecznością przeprowadzenia wieloetapowego postępowania dowodowego, co przekłada się na liczbę rozpraw, ilość świadków, a w konsekwencji na długość całego procesu.

Rozwód z orzekaniem o winie — jak wygląda aspekt podziału majątku?

Dopuszczalne jest ujęcie we wniosku o rozwód kwestii podziału majątku wspólnego. Sąd jednak ma możliwość zajęcia się majątkiem małżonków w postępowaniu o rozwód dopiero wtedy, kiedy nie wpłynie to na wydłużenie czasu trwania postępowania.

Warto zauważyć, iż w praktyce do takich sytuacji prawie nie dochodzi, a w przypadku ubiegania się o rozwód z orzeczeniem o winie, niemalże nigdy Sąd nie zajmie się podziałem majątku wspólnego.

Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby o podział majątku wnieść w momencie prawomocnego zakończenia sprawy o rozwód.

Alimenty w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie

Majątek i alimenty to dość częste przyczyny sporu rozwodzących się małżonków. Wiele osób poszukuje pracy w internecie, co można zauważyć choćby po częstotliwości wpisywania w wyszukiwarkę Google takich fraz jak „adwokat rozwód Łódź” czy „radca prawny podział majątku”.

Tak więc rozwód z orzekaniem winy jedynie jednego z małżonków ma bardzo ważne znaczenie z perspektywy możliwości oczekiwania alimentów przez niewinnego małżonka. Trzeba jednak zaznaczyć, iż nie oddziałuje to jednak w żaden sposób na dochodzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci małżonków.

Według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w sytuacji, w której jeden z małżonków jest winny rozpadu związku, współmałżonek może starać się o otrzymanie na swoją rzecz alimentów, nawet w sytuacji, gdy nie pozostaje w niedostatku. Wystarczy, aby jego sytuacja materialna, w związku z rozwodem, uległa znacznemu pogorszeniu.

Trzeba jednak pamiętać, iż nawet w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie jedynie jednego z małżonków, obowiązek alimentacyjny kończy się w momencie, kiedy małżonek uprawniony zawsze nowy związek małżeński.

Czy rozwód z orzeczeniem o winie może mieć szybki przebieg?

Bardzo rzadko zdarza się, aby postępowanie rozwodowe z orzekaniem winy zakończyło się po jednej, czy też dwóch rozprawach. Wyjątki mogą dotyczyć sytuacji, kiedy drugi z małżonków nie zaprzecza oskarżeniom, które doprowadziły do rozkładu pożycia.

Długi czas trwania procesu o rozwód, w sytuacji roztrząsania przez Sąd winy w rozkładzie pozycja jest wynikiem przede wszystkim złożoności tego procesu. Wymaga on przesłuchania dużej liczby świadków, przeważnie dochodzi także do wymiany wielu pism procesowych pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami.

Może Ci się również spodoba