Rozwód międzynarodowy – co musisz wiedzieć?

Coraz częściej zawierane są małżeństwa pomiędzy obywatelami różnych państw. Polacy coraz częściej wyjeżdżają do innych krajów, ale niestety czasami trzeba się rozwieść. Czy w takich okolicznościach rozwód międzynarodowy będzie problemem? Oczywiście powinniśmy się orientować w podstawowych kwestiach.

Co może być największym problemem, gdy chcemy przeprowadzić rozwód międzynarodowy?

Siłą rzeczy, gdy statystyki pokazują nam dużą ilość małżeństw zawieranych pomiędzy przedstawicielami różnych państw, to można też odnotowywać coraz częściej zapotrzebowanie na szybkie przeprowadzenie procedury związanej z rozwodem. O czym, więc powinniśmy szczególnie pamiętać, jeżeli decydujemy się już na taki ostateczny krok? Przede wszystkim potrzebny będzie nam adwokat Łódź jest akurat miejscem, które oferuje takich specjalistów w bardzo dużej ilości. Gdy udamy się do kancelarii prawnej, to tam będziemy poinformowani o wszystkich manewrach prawnych, które mamy w takiej sytuacji do dyspozycji. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że rozwody międzynarodowe są możliwe w naszym kraju w przypadku zastosowania tak zwanej fakultatywnej właściwości sądu. Chodzi tu o sytuację, gdy małżonkowie na przykład mieszkali razem przed rozwodem w Polsce lub gdy jeden z małżonków ma stałe miejsce zamieszkania w naszym kraju. Może to być również sytuacja, gdy co najmniej od roku, od momentu złożenia pozwu, jeden z małżonków mieszka właśnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Poza tym zamieszkanie wcale też nie musi być potwierdzone meldunkiem w konkretnym miejscu. Oczywiście bardzo często prawnicy potwierdzą nam, że jeżeli jedna ze stron mieszka w Polsce, to wtedy rozwód w naszym kraju przeprowadzony może być jednym z prostszych rozwiązań.

Jeżeli małżonek przebywa za granicą, to też musi się stawić na rozprawie rozwodowej?

Jednym z większych problemów jest sytuacja, gdy jedno z małżonków przebywa za granicą. Wtedy najczęściej zastanawiamy się nad tym, czy osoba taka musi się stawić na rozprawie rozwodowej. Oczywiście w myśl przepisów, każda ze stron musi mieć prawo do tego, aby była wysłuchana przez sąd. Czasami przecież trzeba przedstawić swoje argumenty i opinie, które niekoniecznie będą zgodne z tym co mówi druga strona. To, co przewiduje prawo, to fakt, że na rozprawie z pewnością musi się stawić powód, czyli osoba, która będzie składać pozew. Jej nieobecność może skutkować zawieszeniem postępowania. Z kolei w przypadku małżonka przebywającego za granicą, może on składać zeznania przed polskim konsulem albo właściwym sądem zlokalizowanym w danym kraju.

Może Ci się również spodoba